Specialisatie

 

 

Vanaf 1987 houdt mr. Van der Hoek zich vooral met privaatrechtelijke zaken bezig.
Deze zaken betreffen onder andere:

 • arbeidsovereenkomsten en ontslag,
 • koop en verkoop van roerende en onroerende zaken,
 • huur en verhuur,
 • algemene handels- en leveringsvoorwaarden,
 • verzekeringen,
 • incasso van vorderingen en verweer tegen vorderingen,
 • rechtspersonenrecht (besloten vennootschappen, verenigingen, stichtingen),
 • auteursrecht,
 • burenrecht,
 • erfrecht,
 • eigendomsrecht,
 • echtscheidingen,
 • alimentatie,
 • adoptie…

Zaken op andere rechtsgebieden verwijst mr. Van der Hoek zo nodig door naar andere vertrouwde specialisten of hij behandelt deze zaken in samenwerking met andere juristen-specialisten.