Werkwijze

 

 

De werkwijze is persoonlijk wat betreft het contact met de cliënt en zakelijk wat betreft de efficiency in de werkzaamheden en de resultaatgerichtheid van acties. Vanaf het begin van een zaak is het doel door goede samenwerking van cliënt en advocaat het beste resultaat te bereiken. De openheid over de kosten, de kansen en de strategie is maximaal. Zo staat dat ook in het contract tussen de cliënt en mr. Van der Hoek. De aanpak is gericht op het bereiken van praktische oplossingen. Door een frequent persoonlijk contact zijn de advocaat en de cliënt steeds geheel op de hoogte van de stand van zaken. Overleg vindt zo mogelijk telefonisch plaats en zo nodig in een persoonlijk gesprek op afspraak. Afspraken kunnen ook buiten kantooruren gemaakt worden. Voor een optimale planning en om efficiënt te werken vinden persoonlijke besprekingen alleen op afspraak plaats. Mr. Van der Hoek is praktisch alle werkdagen via zijn kantoor bereikbaar. Bij -zeldzame- langere afwezigheid fungeren deskundige waarnemers-advocaten.

Waar nodig -bij voorbeeld wegens bepaalde juridische specialisaties- werkt mr. Van der Hoek samen met andere advocaten in binnen- en buitenland. Verder is er waar nodig samenwerking met andere experts: artsen, bouwkundigen, accountants, vertalers, fiscalisten, …